Bismillahirrokhmaanirrokhiim

Assalamu’alaikum wr. wb……

Salam KaRahayun Lan Sugeng Pinanggihan Kagem Poro Rawuh ingkan9  dipun rahmati Allah swt.

B ermula kilau Cahaya
I ndah warna tiada bandingnya
S eluruh kehidupan berasal dari-Nya 
M aha Sempurna  yang  kekal  selamanya
I slam sebagai agama yang diridhoi-Nya
L andasan hidup menuju keselamatan
L aa Ilaha Illallah sebagai Tauhid  keimanan
A dam menjadi bapaknya  manusia tempat cahaya roh putih bersemayan 
H awa menjadi ibunya  manusia  tempat sirr cahaya roh bening bertahta 
I man bermula tertanam dihati
R oh idlafi sebagai roh yang sejati
R aga pun menjadi hidup pada fithrahnya 
O tak hidup menjadi  sebagai raja raga
H ati hidup sebagai Baitullah
M enyatukan kehendak dalam perilaku  hidup mulia
A gar hidup menjadi selamat menuju keridhoan-Nya
N amun manusia selalu lupa
I man hilang bersama dunia
R aga ternoda oleh dosa
R akyat raga menjadi panas membara
O leh hawa nafsu yang tak terkendali
H idup menjadi tak beraturan
I ngin selalu mencari kesenangan
M emimpikan surga yang dikuasai oleh angan………..

……….. Awal yang baik bagi kita semua, tiada lain tiada bukan melainkan dengan niat tulus ikhlas melalui Bissmillahirohmanirrohim,…… Marilah kita bersama-sama belajar Mengaji dan Mengkaji tentang segala Hal Ilmu, Baik itu Ilmu Hikmah & Ilmu2 yang lainya, serta segala amanat yg terkandung di Dalamnya sebuah Ajaran Aqidah islamiyah, Baik yang tersurat dalam Al Qur an maupun yang Tersirat dari Al Quran…… Mulai dari Hakikat & Syariatnya dan seterusnya,…… Melalui media sederhana ini, bersama2 bersilaturakhmi dan bertukar Pengalaman serta pendapat yang bermanfaat,…… Sehingga Allah senantiyasa meningkatkan derajat Keimanan dan Keilmuan kita, Sehingga Memudahkan bagi kita Sebagai/MEnjadi Jalan menuju Ridho dan RohmatNYA …. ..… amiin 3x….

Wassalamu’alaikum Wr. Wb……….

Iklan